Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/congnghiepbinhduong.vn/public_html/sources/tin-tuc-detail.php on line 34

Notice: Undefined offset: 0 in /home/congnghiepbinhduong.vn/public_html/sources/tin-tuc-detail.php on line 34

Chính sách hợp tác nhà cung cấp

Chính sách với Đối tác - Nhà cung cấp
 

Chúng tôi có toàn quyền thực hiện các công việc:

  • Điều chỉnh thông tin, tạm dừng, hoặc xóa bỏ thông tin sản phẩm mà chúng tôi cho là không chính xác, gây hại cho người tiêu dùng, hoặc ảnh hưởng xấu tới công việc kinh doanh của Công Nghiệp Bình Dương
  • Tạm dừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho các đối tác có những hành động cạnh tranh không lành mạnh, có dấu hiệu lừa đảo khách hàng, hoặc gây ảnh hưởng không tốt tới công việc kinh doanh của Thiết Bị Công Nghiệp Bình Dương
  • Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi sẽ hướng tới bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng mua hàng trên Thiết Bị Công Nghiệp Bình Dương , và sẽ thực hiện các hành động cần thiết để bảo vệ quyền lợi của khách hàng.