Thùng rác inox đạp chân

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Thùng rác inox vuông nắp lật A34-F

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Thùng rác inox nắp bập bênh A36-H

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Thùng rác inox tròn nắp lật A35-O

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá