Barrel head heater CODE 216013110,UNIQUE

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Extruder barrel, CODE: 214013110, UNIQUE

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Barrel positioning key, 215036110,UNIQUE

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Shaft of extruder barrel, CODE 214018110

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Extruder barrel, CODE: 201002110, UNIQUE

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Extruder barrel, CODE: 223001110, UNIQUE

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Extruder barrel, CODE: 223002110, UNIQUE

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Barrel fixed plate CODE 216007110,UNIQUE

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Cone release spring, code: P75Q03615500

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Relay, type: JD2914, 24V/30A - 9%

Relay, type: JD2914, 24V/30A

91.245 đ 100.369 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Rơ le nhiệt Siemens 3RU1136-4FB0 - 9%

Rơ le nhiệt Siemens 3RU1136-4FB0

1.455.300 đ 1.600.830 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Relay Hitachi TR20B-1E-RC 9-13A 3P - 9%

Relay Hitachi TR20B-1E-RC 9-13A 3P

329.700 đ 362.670 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Rờ le nhiệt Fuji TK18B (1.4-2.1A) - 9%

Rờ le nhiệt Fuji TK18B (1.4-2.1A)

246.750 đ 271.425 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Rờ le nhiệt Fuji TK18B (1.7-2.6A) - 9%

Rờ le nhiệt Fuji TK18B (1.7-2.6A)

246.750 đ 271.425 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Rờ le nhiệt Fuji TK18B (2.2-3.3A) - 9%

Rờ le nhiệt Fuji TK18B (2.2-3.3A)

246.750 đ 271.425 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá