Xích inox phi 14mm

556.436 đ /M
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích inox 304 phi 8

173.267 đ /M
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích nhựa luồn cáp điện CL46

1.490.001 đ /M
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ tủ điện composite 450x630x420mm

1.363.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ tủ điện 900x500x250mm

1.750.001 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ tủ điện 400x300x200mm

350.001 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trục vít me máy hàn TR85 x 20 x 3700mm

17.500.000 đ /Cây
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tụ ống đỏ 5600P, 30KV

2.200.001 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tụ ống đỏ 5600P, 20KV

1.400.001 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tụ điện MK505 J40RL, 450V

803.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tụ điện CBB65A, 40uF - 450VAC

70.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tụ điện CBB65A, 30uF - 450VAC

61.001 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tụ điện CB9G, 2uF - 450V

718.751 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tủ điện âm tường V4FC, 2-4F

44.545 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tủ điện 500x700x200mm, dày 2mm

1.400.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tụ điện 4700MFD, 450VDC

429.001 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tụ điện 380V- 6uF

30.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ống nhựa PVC phi 60*3mm

55.000 đ /Mét
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linh kiện tủ điện

7.000.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây điện điều khiển tủ điện

4.100.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xi lanh thủy lực máy test áp 1 ống

3.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trục vít me máy hàn TR80 x 16 x 3630mm

17.000.000 đ /Cây
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tụ điện CS 30014

1.950.001 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tụ điện CJ 40-2, 1mF+/-50%

472.341 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tụ điện CBB65A-1K, 50uF - 450VAC

60.500 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tụ điện CBB61, 3.5uF - 450VAC

15.250 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tụ điện CBB61, 2uF - 450VAC

11.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tụ điện CBB60, 10uF - 450VAC

23.600 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tủ điện âm tường V4FC, 9-12F

86.364 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tụ điện 11066 P652, 1n5 J2KV R6

15.001 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tụ điện 1000uF, 25V

4.001 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nitơ mâm 21/22

30.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm khí nitơ mâm 19/20

25.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »