Thẻ cảm ứng từ

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Giá để thẻ chấm công RP-50

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Thẻ cảm ứng mỏng

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

GIÁ ĐỂ THẺ

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

THẺ CHẤM CÔNG

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá