Mặt bích nối uPVC phi 315

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Mặt bích nối uPVC phi 225

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Mặt nạ khung nâng

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Mặt chụp cầu

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Mặt chụp đầu cốt

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Mặt bích xi kẽm JIS DN600 Ø 610

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Mặt bích xi kẽm JIS DN550 Ø 556

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Mặt bích xi kẽm JIS DN500 Ø 508

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Mặt bích xi kẽm JIS DN450 Ø 457

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Mặt bích xi kẽm JIS DN400 Ø 406

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Mặt bích xi kẽm JIS DN350 Ø 355

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Mặt bích xi kẽm JIS DN300 Ø 325

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Mặt bích xi kẽm JIS DN250 Ø 273

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Mặt bích xi kẽm JIS DN200 Ø 219

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Mặt bích xi kẽm JIS DN150 Ø 168

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Mặt bích xi kẽm JIS DN80 Ø 90

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Mặt bích xi kẽm JIS DN65 Ø 76

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Mặt bích xi kẽm JIS DN50 Ø 60

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá