Băng Keo Điện 10Yds

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Băng keo 1 mặt chịu nhiệt 3M 8992

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Băng keo 1 mặt chịu nhiệt 3M 851

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Băng keo điện 3M Scotch Super 33+ VinP

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Băng keo điện chuyên dụng

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Băng keo điện MPF dày 50Y

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Băng keo điện MPF dày 40Y

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Băng keo điện MPF dày 30Y

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Băng keo điện MPF dày 20Y

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Băng keo điện MPF dày 10Y

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Băng Keo Điện Nano 5cm

1.000 đ 1.000 đ /Cuộn
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Băng keo điện 5MILx3/4''x30y - 9%

Băng keo điện 5MILx3/4''x30y

8.085 đ 8.894 đ /Cuộn
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Băng keo điện NANO 5MILx3/4x30Y - 9%

Băng keo điện NANO 5MILx3/4x30Y

5.775 đ 6.352 đ /Cuộn
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Băng keo điện NANO 5MILx3/4x20Y - 9%

Băng keo điện NANO 5MILx3/4x20Y

5.775 đ 6.352 đ /Cuộn