Chất đóng rắn Trgonox V388

1.000 đ 1.000 đ /Kg
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Chất bảo vệ thép

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

HNO3 ( Axit Nitric ) 68%

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

H3PO4 -Axit Photphoric

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

C2H2O4 - Axit Oxalic

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Chất tẩy Inox

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Chất tẩy gỉ sắt thép

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Chất tẩy gỉ INOX

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá