Encoder Omron E6B2-CWZ6C, 360 xung/vòng, trục 6mm, f 40mm - 9%

Encoder Omron E6B2-CWZ6C 360P/R 2M

1.000 đ 1.000 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Encoder Omron E6B2-CWZ6C 2000 P/R 2M

1.000 đ 1.000 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Encoder Omron E6B2-CWZ6C 1000P/R 2M - 9%

Encoder Omron E6B2-CWZ6C 1000P/R 2M

3.260.250 đ 3.586.275 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Encoder Omron E6B2-CWZ6C 1024P/R 2M - 9%

Encoder Omron E6B2-CWZ6C 1024P/R 2M

3.726.450 đ 4.099.095 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Encoder Omron E6B2-CWZ6C 500P/R 2M - 9%

Encoder Omron E6B2-CWZ6C 500P/R 2M

3.085.950 đ 3.394.545 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Encoder Omron E6B2-CWZ6C 200P/R 2M - 9%

Encoder Omron E6B2-CWZ6C 200P/R 2M

2.891.700 đ 3.180.870 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Omron R88M-K4K020T-BOS2

1.000 đ 1.000 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Omron R88M-K1K030T-OS2 - 9%

Omron R88M-K1K030T-OS2

17.335.500 đ 19.069.050 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Omron ZEN-ETL02-A

1.000 đ 1.000 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Omron R88M-1L3K030C-O - 9%

Omron R88M-1L3K030C-O

27.239.100 đ 29.963.010 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Omron R88M-1L3K030C-OS2 - 9%

Omron R88M-1L3K030C-OS2

27.239.100 đ 29.963.010 đ /Bô
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Omron R88M-1M1K020T-OS2

1.000 đ 1.000 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Omron R88M-1M1K520C-S2

1.000 đ 1.000 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Omron R88M-G10030L - 9%

Omron R88M-G10030L

5.615.400 đ 6.176.940 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Omron R88M-G20030H-OS2 - 9%

Omron R88M-G20030H-OS2

5.435.850 đ 5.979.435 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Omron R88M-K2K030F-S2 - 9%

Omron R88M-K2K030F-S2

18.798.150 đ 20.677.965 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Omron R88M-K5K020T-S2

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá