63A Dòng cắt 200KA 3Pha Cắt lọc sét

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

32A Dòng cắt 200KA 3Pha Cắt lọc sét

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Chai xịt tẩy rỉ sét kim loại WD-40

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tụ chống sét 32EK821

880.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Lõi chống sét lan truyền dạng cắm PLT-SEC-T3-230-P - 9%

63A Dòng cắt 80KA 1Pha Cắt lọc sét

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

63A Dòng cắt 40KA 1Pha Cắt lọc sét

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

63A Dòng cắt 120KA 3Pha Cắt lọc sét

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

32A Dòng cắt 80KA 1Pha Cắt lọc sét

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

32A Dòng cắt 40KA 1Pha Cắt lọc sét

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

32A Dòng cắt 120KA 1Pha Cắt lọc sét

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Bộ Chống sét lan truyền 3P+N (loại 2) EZ9L33720

93.449.895 đ 1.027.948 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá