Mũi phay phi 8 - 9%

Mũi phay phi 8

323.400 đ 355.740 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Mũi phay phi 16 - 9%

Mũi phay phi 16

612.150 đ 673.365 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Mũi dao tiện YG6-D226, 14x5x26mm

325.017 đ 35.752 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Mũi dao tiện YG6-D224

26.797.155 đ 29.477 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Mũi dao tiện UTI20T 05-2

54.286.155 đ 59.715 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Mũi dao tiện TNMG160408 IO ECP300 - 9%

Mũi dao tiện TNMG160408 IO ECP300

70.455 đ 77.501 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Mũi dao tiện TNMG 2204 08

941.325 đ 103.546 đ /Mũi
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Mũi dao tiện TNMG 1604 12

71.510.838 đ 78.662 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Mũi dao tiện SNMG 1906 12 - 9%

Mũi dao tiện SNMG 1906 12

167.475 đ 184.223 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Mũi dao tiện R70 - 9%

Mũi dao tiện R70

228.690 đ 251.559 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Mũi dao tiện DNMG 1504 08 - 9%

Mũi dao tiện DNMG 1504 08

120.120 đ 132.132 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá