Xích khung nâng PHC BL1666C/L (6X6)

22.500.000 đ /Hộp/3 mét
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích khung nâng PHC BL1666X10FT (6X6)

7.500.000 đ /Hộp / 3 mét
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích khung nâng 2x3

2.200.000 đ /Mét
Chi tiết Yêu cầu báo giá