CDV cáp ĐKCN - DVV/Sc 12x0,75 mm - 9%

CDV cáp ĐKCN - DVV/Sc 12x0,75 mm

135.019 đ 148.521 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp ĐKCN - DVV/Sc 12x0,5 mm - 9%

CDV cáp ĐKCN - DVV/Sc 12x0,5 mm

95.634 đ 105.197 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp ĐKCN - DVV/Sc 12x10 mm - 9%

CDV cáp ĐKCN - DVV/Sc 12x10 mm

72.649 đ 79.914 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp ĐKCN - DVV/Sc 12x6,0 mm - 9%

CDV cáp ĐKCN - DVV/Sc 12x6,0 mm

57.865 đ 63.652 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Ốc xiết cáp Inox

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc ABC 2x150 - 9%

CDV cáp nhôm bọc ABC 2x150

26.103 đ 28.713 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc ABC 2x120 - 9%

CDV cáp nhôm bọc ABC 2x120

18.202 đ 20.023 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc ABC 2x95 - 9%

CDV cáp nhôm bọc ABC 2x95

14.056 đ 15.462 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc ABC 2x70 - 9%

CDV cáp nhôm bọc ABC 2x70

200.508 đ 220.559 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc ABC 2x50 - 9%

CDV cáp nhôm bọc ABC 2x50

162.393 đ 178.632 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc ABC 2x35 - 9%

CDV cáp nhôm bọc ABC 2x35

129.360 đ 142.296 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc ABC 2x25 - 9%

CDV cáp nhôm bọc ABC 2x25

96.789 đ 106.468 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc ABC 2x16 - 9%

CDV cáp nhôm bọc ABC 2x16

69.184 đ 76.103 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc AV 500 mm - 9%

CDV cáp nhôm bọc AV 500 mm

51.975 đ 57.173 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc AV 400 mm - 9%

CDV cáp nhôm bọc AV 400 mm

40.194 đ 44.213 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc AV 300 mm - 9%

CDV cáp nhôm bọc AV 300 mm

29.221 đ 32.144 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc AV 240 mm - 9%

CDV cáp nhôm bọc AV 240 mm

151.189 đ 166.308 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc AV 185 mm - 9%

CDV cáp nhôm bọc AV 185 mm

122.545 đ 134.800 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc AV 150 mm - 9%

CDV cáp nhôm bọc AV 150 mm

97.597 đ 107.357 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá