Thanh ray điện cầu trục 3 pha, 90A - 9%

Thanh ray điện cầu trục 3 pha, 90A

2.887.500 đ 3.176.250 đ /Cây
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Ray điện loại ray pha U 20/50 CH ground code ELE-02568

2.147.483.647 đ 4.475.651 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Ray điện loại ray mass U 20/50 CH ground code ELE-02569

2.147.483.647 đ 4.475.651 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Ray điện 3P-200A

545.161.155 đ 599.677 đ /M
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Phụ kiện dùng cho ray điện UV 20/50 K4 Code ELE-02570

2.147.483.647 đ 1.330.593 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Kẹp ray điện 3 pha, 90A - 9%

Kẹp ray điện 3 pha, 90A

184.800 đ 203.280 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Hộp nối ray điện HW-3205 - 9%

Hộp nối ray điện HW-3205

1.021.020 đ 1.123.122 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Chi tiết nối ray điện 90A - 9%

Chi tiết nối ray điện 90A

207.900 đ 228.690 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Chi tiết nối ray điện 80A Conductix - 9%

Chi tiết nối ray điện 80A Conductix

115.500 đ 127.050 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Thanh ray dẫn điện 399101, 400A-45000mm

2.147.483.647 đ 3.493.614 đ /Thanh
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Ray điện 3P-50A CH3001 - 9%

Ray điện 3P-50A CH3001

345.345 đ 379.880 đ /M
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Kẹp ray điện 310821, 4P, 200-400A

209.056.155 đ 229.962 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Chi tiết nối ray điện 310874, 200A - 400A - 9%

Chi tiết nối ray điện 310874, 200A - 400A

134.211 đ 147.632 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá