RCBO LS RKP 1P+N 3A 4.5kA 30mA - 9%

RCBO LS RKP 1P+N 3A 4.5kA 30mA

263.550 đ 289.905 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
RCBO LS RKP 1P+N 6A 4.5kA 30mA - 9%

RCBO LS RKP 1P+N 6A 4.5kA 30mA

263.550 đ 289.905 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
RCBO LS RKC 1P+N 6A 6kA 30mA - 9%

RCBO LS RKC 1P+N 6A 6kA 30mA

463.050 đ 509.355 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
RCBO LS RKC 1P+N 10A 6kA 30mA - 9%

RCBO LS RKC 1P+N 10A 6kA 30mA

463.050 đ 509.355 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
RCBO LS RKC 1P+N 20A 6kA 30mA - 9%

RCBO LS RKC 1P+N 20A 6kA 30mA

463.050 đ 509.355 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
RCBO LS RKC 1P+N 25A 6kA 30mA - 9%

RCBO LS RKC 1P+N 25A 6kA 30mA

463.050 đ 509.355 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
RCBO LS RKC 1P+N 32A 4.5kA 30mA - 9%

RCBO LS RKC 1P+N 32A 4.5kA 30mA

463.050 đ 509.355 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
RCBO LS RKS 1P+N 6A 10kA 30mA - 9%

RCBO LS RKS 1P+N 6A 10kA 30mA

539.700 đ 593.670 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
RCBO LS RKS 1P+N 10A 10kA 30mA - 9%

RCBO LS RKS 1P+N 10A 10kA 30mA

539.700 đ 593.670 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
RCBO LS RKS 1P+N 16A 10kA 30mA - 9%

RCBO LS RKS 1P+N 16A 10kA 30mA

539.700 đ 593.670 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
RCBO LS RKS 1P+N 20A 10kA 30mA - 9%

RCBO LS RKS 1P+N 20A 10kA 30mA

539.700 đ 593.670 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
RCBO LS RKS 1P+N 25A 10kA 30mA - 9%

RCBO LS RKS 1P+N 25A 10kA 30mA

539.700 đ 593.670 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
RCBO Siemens 5SU9356-1KK06 6A 30mA 6kA 1P+N - 9%

RCBO Siemens 5SU9356-1KK06 6A 30mA 6kA 1P+N

1.416.450 đ 1.558.095 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
RCBO Siemens 5SU9356-1KK10 10A 30mA 6kA 1P+N - 9%

RCBO Siemens 5SU9356-1KK10 10A 30mA 6kA 1P+N

1.416.450 đ 1.558.095 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
RCBO Siemens 5SU9356-1KK16 16A 30mA 6kA 1P+N - 9%

RCBO Siemens 5SU9356-1KK16 16A 30mA 6kA 1P+N

1.416.450 đ 1.558.095 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
RCBO Siemens 5SU9356-1KK20 20A 30mA 6kA 1P+N - 9%

RCBO Siemens 5SU9356-1KK20 20A 30mA 6kA 1P+N

1.416.450 đ 1.558.095 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá