Tủ ấm YUIN S000012

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ cấy vô trùng YUIN S000015

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ sấy dung tích lớn YUIN S000017

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ sấy chân không YUIN S000021

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ trung tâm báo động PA-728

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ trung tâm báo động PA-738

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ chống ẩm cao cấp Nikatei NC-80HS

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá