Bảo hành online

Hướng dẫn kích hoạt

1. Nhập số specification, mã cào từ sản phẩm
2. Nhập các thông tin còn lại theo thông tin của bạn
3. Nhấn kích hoạt và chờ kết quả

Xem trạng thái bảo hành