Ổn áp, biến áp

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Linde điện áp biến áp

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Dầu Nhớt Máy Biến Thế

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Dầu Biến Thế

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Biến áp NDK-3000 Chint

Liên hệ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Biến thế xung KMB4721/101

96.801 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Biến thế đánh lửa W-ZG02 - 9%

Biến thế đánh lửa W-ZG02

1.699.005 đ 1.868.905 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Biến thế đánh lửa Compact 8120FM Fida - 9%

Biến thế đánh lửa Compact 8120FM Fida

2.226.840 đ 2.449.524 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Biến thế cách ly 1 pha - 2KVA - 9%

Biến thế cách ly 1 pha - 2KVA

4.661.580 đ 5.127.738 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Biến thế 3 pha 380/220V - 500VA - 9%

Biến thế 3 pha 380/220V - 500VA

1.936.242 đ 2.129.866 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Biến áp Trafomic PRI:415-400-380V Raisio Finland - 9%

Biến áp Trafomic PRI:415-400-380V Raisio Finland

15.188.250 đ 16.707.075 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Biến áp NDK-500VA

903.374.997 đ 993.713 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Biến áp NDK-150VA - 9%

Biến áp NDK-150VA

456.225 đ 501.848 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Biến áp NDK-1500

3.630.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Biến áp cách ly ABL6TS160U, 1600VA - 230/440V - 9%

Biến áp cách ly ABL6TS160U, 1600VA - 230/440V

10.986.360 đ 12.084.996 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá