Khởi động mềm ABB PSR30-600-70 (7.5-18.5kW) - 9%

Khởi động mềm ABB PSR30-600-70 (7.5-18.5kW)

4.353.300 đ 4.788.630 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Khởi động mềm Siemens 3RW4436-2BC45 - 9%

Khởi động mềm Siemens 3RW4436-2BC45

50.512.350 đ 55.563.585 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Khởi động mềm Siemens 3RW5225-1TC14 - 9%

Khởi động mềm Siemens 3RW5225-1TC14

14.522.550 đ 15.974.805 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Khởi động mềm Siemens 3RW5245-2AC04

1.000 đ 1.000 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Khởi động mềm Siemens 3RW5248-2TC04

1.000 đ 1.000 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Khởi động mềm Siemens 3RW5558-6HA04 - 9%

Khởi động mềm Siemens 3RW5558-6HA04

186.712.050 đ 205.383.255 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Khởi động từ 3P 80A 220VAC H100C Hitachi - 9%

Khởi động từ 3P 80A 220VAC H100C Hitachi

2.656.500 đ 2.922.150 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Khởi động mềm 3RW4436-6BC34

40.293.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Khởi động mềm ABB PSTX470-600-70 (250-450kW) - 9%

Khởi động mềm ABB PSTX470-600-70 (250-450kW)

72.897.300 đ 80.187.030 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Khởi động mềm Siemens 3RW3027-2BB14 - 9%

Khởi động mềm Siemens 3RW3027-2BB14

4.171.650 đ 4.588.815 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Khởi động mềm Siemens 3RW5244-2AC1

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá