Mô đun ngõ vào LS XBO-RD01A - 9%

Mô đun ngõ vào LS XBO-RD01A

2.459.100 đ 2.705.010 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Mô đun ET 200MP IM 155-5 PN Siemens 6ES7155-5AA00-0AA0 - 9%

Mô đun ET 200MP IM 155-5 PN Siemens 6ES7155-5AA00-0AA0

7.280.700 đ 8.008.770 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Mô đun ngõ vào LS XBO-AH02A - 9%

Mô đun ngõ vào LS XBO-AH02A

2.459.100 đ 2.705.010 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Mô đun ngõ vào LS XGI-D21A - 9%

Mô đun ngõ vào LS XGI-D21A

1.481.550 đ 1.629.705 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Mô đun truyền thông LS XGL-PSEA

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá