Máy khoan xoay GBM 1000
Bosch 350 W 060113F0K1 . - 9%

Máy khoan xoay GBM 1000 Bosch 350 W 060113F0K1 .

1.032.108 đ 1.135.319 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Máy khoan động lực GSB 500
RE Bosch 500 W 06011A01K0 - 9%

Máy khoan động lực GSB 500 RE Bosch 500 W 06011A01K0

1.536.150 đ 1.689.765 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Máy khoan xoay GBM 600
Bosch 350 W 06011A40K0 - 9%

Máy khoan xoay GBM 600 Bosch 350 W 06011A40K0

1.525.755 đ 1.678.331 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Máy khoan búa GBH 4-32 DFR
Bosch SDS-plus 900 W 0611332171 - 9%
Máy khoan động lực GSB 20-
2RE Bosch 380 W 0601184607 - 9%

Máy khoan động lực GSB 20- 2RE Bosch 380 W 0601184607

10.076.220 đ 11.083.842 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Máy khoan động lực GSB 16 RE
Bosch 750 W 06012181K1 - 9%

Máy khoan động lực GSB 16 RE Bosch 750 W 06012181K1

1.351.350 đ 1.486.485 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Thân máy khoan bulong HAKAN BODY-X6

1.000 đ 1.000 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Thân máy khoan bulong HAKAN BODY-X80

1.000 đ 1.000 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Thân máy khoan bulong HAKAN BODY-X8

1.000 đ 1.000 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Thân máy khoan bulong HAKAN BODY-X7 - 9%

Thân máy khoan bulong HAKAN BODY-X7

907.200 đ 997.920 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Thân máy khoan bulong HAKAN BODY-X1

1.000 đ 1.000 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Than máy khoan 1607000CZ1

1.000 đ 1.000 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Túi đựng máy khoan đa năng Makita P-71794 - 9%

Túi đựng máy khoan đa năng Makita P-71794

528.990 đ 581.889 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá