MÁY KHOAN BÊ TÔNG HITACHI DH24PB3

2.900.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC HITACHI DH22PG

2.200.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MÁY KHOAN 16MM HITACHI DV16VSS

1.600.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MÁY KHOAN TƯỜNG HITACHI VTP18

2.400.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MÁY KHOAN SẮT HITACHI D10VST

960.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MÁY KHOAN HITACHI D13VH

1.660.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MÁY KHOAN HITACHI PUPM3

6.660.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MÁY KHOAN HITACHI FDV16VB2

960.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MÁY KHOAN HITACHI DV13VSS

1.200.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh dẫn hướng Hitachi EX60-2/3

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ga lê đỡ bắt trục Hitachi EX150

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ga lê đỡ bắt trục Hitachi EX60

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ga lê đỡ bắt trục Hitachi EX220

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ga lê đỡ bắt trục Hitachi ZX450

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 »