MCB Hitachi BK63-type-C-1P-40A

61.200 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MCB Hitachi BK63-type-C-2P-40A

125.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MCB Hitachi BK63-type-C-2P-63A

153.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MCB Hitachi BK63-type-C-4P-63A

459.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MCB Hitachi BTK63-type-C-1P-40A

110.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MCB Hitachi BTK63-type-C-1P-63A

136.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MCB Hitachi BTK63-type-C-2P-40A

246.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MCB Hitachi BTK63-type-C-2P-63A

280.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MCB Hitachi BTK63-type-C-3P-40A

425.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MCB Hitachi BTK63-type-C-3P-63A

476.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MCB Hitachi BTK63-type-C-4P-40A

629.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MCB Hitachi BTK63-type-C-4P-63A

722.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

CB chống rò Hitachi RK-63-2P-40A

579.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

CB chống rò Hitachi RK-63-2P-63A

756.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

CB chống rò Hitachi RK-63-4P-40A

841.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

CB chống rò Hitachi RK-63-4P-63A

1.054.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

ACB Hitachi AKN-06D 3P 630A 65kA

50.660.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

ACB Hitachi AKN-08D 3P 800A 65kA

47.600.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

ACB Hitachi AKN-10D 3P 1000A 65kA

Liên hệ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

ACB Hitachi AKN-13D 3P 1250A 65kA

Liên hệ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

ACB Hitachi AKN-16D 3P 1600A 65kA

62.900.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

ACB Hitachi AKS-20E 3P 2000A 85kA

71.400.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

ACB Hitachi AKS-25E 3P 2500A 85kA

83.470.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

ACB Hitachi AKS-32E 3P 3200A 85kA

99.960.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

ACB Hitachi AKS-40E 3P 4000A 85kA

129.200.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

ACB Hitachi AKS-50F 3P 5000A 100kA

176.800.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

ACB Hitachi AKS-63G 3P 6300A 120kA

287.300.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

ACB Hitachi AKN-06D 4P 630A 65kA

50.660.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

ACB Hitachi AKN-08D 4P 800A 65kA

47.600.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

ACB Hitachi AKN-10D 4P 1000A 65kA

Liên hệ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

ACB Hitachi AKN-13D 4P 1250A 65kA

Liên hệ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »