Bộ đếm giờ BZ 142-1

1.000 đ 1.000 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Bộ đếm giờ BZ 145 24V

1.000 đ 1.000 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Bộ đếm tốc độ vòng quay 865128594-2048-2048, 9-30 VDC - 9%
Bộ đếm tốc độ vòng quay 865057592-5000-2048, 9-30 VDC - 9%

Bộ đếm H3BA-N DC24V

766.690.155 đ 843.359 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Bộ đếm FX6M-1P4

1.482.856 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Bộ đếm giờ BZ 145 230VAC, DIN

1.000 đ 1.000 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Bộ đếm Autonics CT4S-1P4T 48x48mm - 9%

Bộ đếm Autonics CT4S-1P4T 48x48mm

1.295.385 đ 1.424.924 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Bộ đếm Autonics CT4S-2P4T 48x48mm - 9%

Bộ đếm Autonics CT4S-2P4T 48x48mm

1.455.090 đ 1.600.599 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Bộ đếm Autonics CT6S-1P2 48x48mm - 9%

Bộ đếm Autonics CT6S-1P2 48x48mm

965.895 đ 1.062.485 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Bộ đếm Autonics CT6S-1P4T 48x48mm - 9%

Bộ đếm Autonics CT6S-1P4T 48x48mm

1.353.450 đ 1.488.795 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Bộ đếm Autonics FX4Y-I4 72x36mm - 9%

Bộ đếm Autonics FX4Y-I4 72x36mm

907.830 đ 998.613 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Bộ đếm / bộ định thời Conotec FOX-CTM7 72x72mm - 9%

Bộ đếm / bộ định thời Conotec FOX-CTM7 72x72mm

1.387.050 đ 1.525.755 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Bộ đếm Autonics CT6Y-1P4 72x36mm - 9%

Bộ đếm Autonics CT6Y-1P4 72x36mm

965.895 đ 1.062.485 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Bộ đếm Autonics CT6M-2P2 72x72mm - 9%

Bộ đếm Autonics CT6M-2P2 72x72mm

1.398.285 đ 1.538.114 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Bộ đếm Hanyoung LC3-P61CA 96x48mm - 9%