Chốt Lavet 5*10*50mm thép (then bằng)

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Truc thep phi 12*28.3mm, then 4mm, Z=24

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Truc thep ma crom phi 12*410mm, then 4mm

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Truc thep 12*38mm,then 4*17mm,Z24 MTN

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Truc sat D.55*400/30*100mm then 8mm

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Truc inox phi 12*111mm, ranh then 4mm

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Truc inox phi 40*610mm, then 12. May Gap

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Truc inox phi 40/30*607mm, then 12/8mm

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Then bang thep 18*16 mm

Liên hệ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Then Trục

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Then thep 4*4*1000mm

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Then sat 4*4*100

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Then dung cho tang mạ màu 2

Liên hệ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Then 8*7*70 - 9%

Then 8*7*70

13.860 đ 15.246 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Then 10*8*70 - 9%

Then 10*8*70

11.550 đ 12.705 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Then 6*6*70 - 9%

Then 6*6*70

12.705 đ 13.976 đ