Dây curoa 2131J-12R Pix

750.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa HTS 3280-8M PIX

3.200.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa 11M1180 PIX

385.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa 5V850 PIX

288.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá