Trục thep phi 12*398.4mm,3 ranh then 4mm

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Trục thước tay lái điện

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Trục walking ZY50/76-438 - 9%

Trục walking ZY50/76-438

1.501.500 đ 1.651.650 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Trục Walking beam (Phi 85x1394) - 9%

Trục Walking beam (Phi 85x1394)

5.480.475 đ 6.028.523 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Trục Walking beam (Phi 85x1290) - 9%

Trục Walking beam (Phi 85x1290)

4.851.000 đ 5.336.100 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Trục trung gian phi 40 của máy nắn phẳng

2.147.483.647 đ 11.978.300 đ /Cây
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Trục Trên phi 150

83.992.054 đ /Cây
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Trục trái khuôn ZY50

1.980.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá