Phốt bơm nước 35x58

185.001 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt bơm motor CF 150

422.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt bơm G320-100-2P-20HP

1.596.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt bơm Ebara 30x40

72.308 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt bơm D25

427.112 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt bơm chịu nhiệt D40xd20xL35

361.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt bơm 45x63

175.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt bơm 40x58

125.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt bơm 40x55, 11kW

241.429 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt bơm 30x50x48

127.001 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt bơm 28x46x45.5

115.001 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt bơm 22x35

670.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt bơm 20x35

35.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt bơm 19

213.041 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt bơm 18x35

70.001 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt bơm 14x25x30mm

271.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ phốt thủy lực RG2HLTS251

5.781.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ phốt thủy lực PK602HLL01

1.326.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »