Contactor MS 44-23 48VDC

1.200.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Thanh nối Blox Connect FBRI10-5N

36.000 đ /Thanh
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xylanh chelic model TD 4010

470.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con sò IRF9630

150.000 đ /Con
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Chổi than motor trợ lái

250.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con trượt TKVD25L=1800

14.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con trượt KWVE25B-G3-V1

5.400.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

AC SERVO MOTOR CBMT-01BR1ANT3

9.600.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor YT-112-4, 3kW, 3 pha

33.156.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Heo con

1.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Co bích

300.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 3 pha 2.2kW - 3HP 220/380V

3.900.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MCCB LS ABN54c 50A 18kA 4P

673.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MCCB LS ABN54c 40A 18kA 4P

673.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MCCB LS ABN54c 30A 18kA 4P

673.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MCCB LS ABN54c 20A 18kA 4P

673.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MCCB LS ABN104c 20A 22kA 4P

806.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Gối đỡ cầu trung tính IS9x6

30.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Aptomat LS MCCB 2P 400A 50kA-ABN402c

3.050.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Aptomat LS MCCB 2P 350A 50kA-ABN402c

3.050.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Aptomat LS MCCB 2P 300A 50kA-ABN402c

3.050.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Aptomat LS MCCB 2P 250A 50kA-ABN402c

3.050.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Aptomat LS MCCB 2P 250A 65kA-ABN202c

1.230.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Aptomat LS MCCB 2P 225A 65kA-ABN202c

1.230.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Aptomat LS MCCB 2P 200A 65kA-ABN202c

1.230.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Aptomat LS MCCB 2P 175A 65kA-ABN202c

1.230.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Aptomat LS MCCB 2P 150A 65kA-ABN202c

1.230.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Aptomat LS MCCB 2P 125A 65kA-ABN202c

1.230.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Aptomat LS MCCB 2P 100A 35kA-ABN102C

650.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »