Đồng hồ đo áp 2200-8 (15bar)

2.530.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ đếm Autonics CT4S-1P4T 48x48mm

1.233.700 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ đếm Autonics CT4S-2P4T 48x48mm

1.385.800 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ đếm Autonics CT6S-1P2 48x48mm

919.900 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ đếm Autonics CT6S-1P4T 48x48mm

1.289.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ đếm Autonics FX4Y-I4 72x36mm

864.600 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ đếm Autonics CT6Y-1P4 72x36mm

919.900 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ đếm Autonics CT6M-2P2 72x72mm

1.331.700 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ đếm Autonics CT6Y-1P4T 72x36mm

1.289.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ đếm Autonics CT6M-1P4 72x72mm

1.121.800 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ đếm Autonics FX4S-1P4 48x48mm

1.000.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ đếm Autonics CT4S-2P4 48x48mm

1.043.200 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ đếm Autonics LA8N-BF 48x24mm

435.200 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá