Xích PHC 40-1SSX10FT

1.000 đ 1.000 đ /Hộp
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Xich p=11,d2=5, 6x6

1.000 đ 1.000 đ /Sợi
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Xich xe nâng - 9%

Xich xe nâng

2.887.500 đ 3.176.250 đ /Dây
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Xich tai cua inox 80 / Cái

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Xích tải 2.5 mét , xe nâng komatssu -16 - 9%

Xích tải 2.5 mét , xe nâng komatssu -16

2.079.000 đ 2.286.900 đ /Sợi
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Xích xe nâng BL834 ( hộp = 3 mét ) - 9%

Xích xe nâng BL834 ( hộp = 3 mét )

3.003.000 đ 3.303.300 đ /Hộp
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Xích sắt 46 mắt, lá 450mm ( bắt sẵn ) - 9%

Xích sắt 46 mắt, lá 450mm ( bắt sẵn )

35.227.500 đ 38.750.250 đ /cặp
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Xích TCM, FD80 Z8

1.000 đ 1.000 đ /Sợi
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Xích xả xe nâng tay - số 102

1.000 đ 1.000 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Xích TCM, FD70 Z8

1.000 đ 1.000 đ /Sợi
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Xich nhua,PN:900 tai giay MDT pet 5

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá