Dây curoa Gates 11M - 1400 (3rãnh)

2.100.000 đ /sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa Gates 11M - 1400 (2 rãnh)

2.200.000 đ /sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa 5M730 gates

299.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa GATES HTS 3280-8M

3.200.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa GATES 11M1180

385.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa 7M-750-Gates

530.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa XPC 2500 GATES

1.833.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa S3M-420 bản 9mm GATES

30.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Day curoa A-1448/A57 GATES

140.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa 5VX2000 Gates

2.500.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa 11M1850 2 Ribs GATES

1.600.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa GATES HTD 1600-8M

722.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa 5V-560 GATES

347.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa 5V-800 2032mm GATES

200.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa  B-73  B/17x1850mm GATES

210.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa 12PK1600 GATES

1.150.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa D130 GATES

930.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa C124 GATES

475.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa B73 GATES

175.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa B32 GATES

108.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa B22 GATES

70.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa B18 GATES

70.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa B147 GATES

280.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa B130 GATES

343.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa B125 GATES

332.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa A57 GATES

270.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa A38 GATES

102.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa A27 GATES

90.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa A26 GATES

45.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curo SPB2020 GATES

365.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa B2134 GATES

190.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa 6pk1870 GATES

429.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa Gate 7M1900

350.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa 840-8M GATES

720.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa 3V355 GATES

150.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa A92 GATES

250.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa 7M1320 GATES

290.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa D108 GATES

750.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa A56 GATES

96.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa 900DH GATES rộng 67mm

2.800.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa SPB2235 GATES

320.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa 5PK1165 GATES

325.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa D-118 GATES

800.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa 3V-475 GATES

120.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa 1200-S8M-20 GATES

290.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa 1160-S8M-20 GATES

330.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa XPA1157 GATES

230.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa HTD207-3M Gates ( 8mm )

110.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa BB122 GATES

440.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa BB100 GATES

387.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa B104 GATES

190.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa B87 GATES

160.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa B2300 GATES

75.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa B2360 GATES

80.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa 1264-8M Gates ( bản 31 )

480.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa 2800-14M Gates ( bản 145 )

8.290.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa 1890-14M GATES ( bản 58 )

2.512.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 »